Song Name: Puzzle Pieces

Songwriter: Koala (kenyon kowal, mike simonelli, orion boucher and james krivchenia)

Copyright: 2010

view contestant's profileLyrics:

N/A